President
Name Contact No Email id
Shri.Abhilash Pandey 9425161218 abhilash654@gmail.com
Vice President
Name Contact No Email id
Shri. Vaibhav Pawar 9425843703 vaibhav.pawar005@gmail.com
Shri.Gaurav Ranadive 9826015264 gauravranadive@gmail.com
Shri.Jitendra Soni 9630106292 dr.jksoni@rediffmail.com
Shri.Vinay Jain 9329510724 jainamvinay@gmail.com
Shri.Anshul Tiwari 942501250 anshbjym11@gmail.com
Shri.Sudeep Bhadoriya 9826253634 sudeep63434@gmail.com
General Secretary
Name Contact No Email id
Shri.Pradip Nayar 9977367008 prdpnyr07@gmail.com
Shri. Krishnapal Singh Jhala 7771090888 kpjhala@gmail.com
Secretary
Name Contact No Email id
Dr.Vikram Singh 9826318263 vikbpl@gmail.com
Shri.Pritam Lodhi 9893536898 preetamsinghyjm@gmail.com
Shri. deepak Uike 8435744448 deepakuikey@gmail.com
Shri.Niraj Bhati 7415009332 dhankothouse@gmail.com
Shri. Aswini Rai 9827234195 aswini.rai@gmail.com
Shri Vinay Sangte 9425988885 vinaysangte@gmail.com
Treasury
Name Contact No Email id
Shri.Chandrprakash Mishra 9425308103 chandramishra381@gmail.com
Office Incharge
Name Contact No Email id
Shri.Dipendra Singh Pal 7987455107 deependrapalbjymmp@gmail.com
Office Co-Incharge
Name Contact No Email id
Shri.Vinay Tiwary 8839568223 vinaytiwaritiwani80@gmail.com
Shri.C.M Dhakad 9522580467 cmdhakadmp@gmail.com
Media Incharge
Name Contact No Email id
Shri. Shivam Tiwari 9200000067 shivamtiwari0067@gmail.com
Social Media Incharge
Name Contact No Email id
Shri.Shrikant Bharidia 9425130849 bjpvikrantbhadoriya@gmail.com
IT Incharge
Name Contact No Email id
Shri.Pratik Tiwati 9406581575 prateek.tiwari495@gmail.com
Media Co-Incharge
Name Contact No Email id
Shri. Anup poranik 9827573227 anupporanikbjp@gmail.com
Shri. Shishir Badkul 7692887745 shishirbadkul.bjym@gmail.com
Shri. Aditya Dixit 9589299999 advocateadityadixit@gmail.com
Shri. Ravindra Singh Kirar 9302362627 ravindrasinghnorules@gmail.com
Social Media Co-Incharge
Name Contact No Email id
Shri. Prakhar Jain 8962181964 prakharashokjain123@gmail.com
Shri. Rahul Upmanyu 9827399696 rahulupmanyubjp@gmail.com
Shri. Rajendra Upadhyay 9926420783 swamiji.bina@gmail.com
IT Co-Incharge
Name Contact No Email id
Shri. Satendra Singh 9009028282 satendra.tpo@gmail.com
Shri. Gourav Vishwakarma 8989754742 ergourav007@gmail.com